Categories
Yritystalous
Viestintätiede
Kulttuurintutkimus
Sosiologia

Talouseliitit ja hyvinvointivaltioiden tulevaisuus Pohjoismaissa

Pohjoismainen hyvinvointimalli, johon kuuluu mm. korkea verotus, julkiset palvelut ja työehtosopimukset, on ollut edelläkävijä pyrkiessään yhteiskunnalliseen vakauteen, taloudelliseen vaurauteen ja kansalaisten onnellisuuteen. Menestysresepti on perustunut pääoman ja valtion väliseen yhteisymmärrykseen ja luokkarajat ylittäviin liittoutumiin. Viime vuosikymmeninä tuloerot ovat kuitenkin kasvaneet Pohjoismaissa enemmän kuin muissa länsimaissa, samalla kun paine hyvinvointipalveluihin ja verotukseen on kasvanut.

Hanke tutkii uusia varakkaita eliittejä ja heidän suhdettaan yhteiskuntaan. Tutkijat keskittyvät Ruotsiin ja Suomeen ja vertailevat kasvavien vauraiden eliittien roolia yhteiskunnassa, erityisesti niin kutsuttujen IT- ja finanssieliittien. Hankkeen työhypoteesi on, että ruotsalaiset ja suomalaiset varallisuuseliitit ovat juuri nyt neuvottelemassa asemaansa uudelleen suhteessa hyvinvointivaltioon, taustana rahoitustalouden ja uusien teknologioiden kasvava merkitys yhteiskunnassa.

Hanke rakentuu kolmelle pääasialliselle tavoitteelle: tunnistaa avainryhmiä uusien varallisuuseliittien joukosta, tutkia näiden eliittien käsityksiä pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja tutkia verkostoja ja instituutioita uusien varallisuuseliittien ympärillä sekä käytäntöjä, kuten filantrooppisia aloitteita, joita he ovat itse käynnistäneet.

Tutkijat haluavat saada vastauksia muun muassa siihen, miten varakkaat eliitit muuttavat tai haastavat pohjoismaista mallia. He selvittävät myös onko eliittien välillä eroja, kuten esimerkiksi onko niiden joukossa olemassa ryhmiä, jotka kannattavat pohjoismaista mallia enemmän kuin muita ja onko olemassa ryhmiä, jotka kehittävät progressiivisia vaihtoehtoja sille.

Hankkeen tutkijat edustavat sosiologiaa, viestintätieteitä, kulttuurintutkimusta ja yritystaloutta. Tutkimusaineisto kerätään kvalitatiivisilla metodeilla, kuten haastatteluilla, osallistuvalla havainnoinnilla ja kenttätutkimuksilla. Hankkeen kotipaikka on Tampereen yliopisto. Hankkeelle on myönnetty 900 000 euroa.

Hankeryhmä

Hanna Kuusela, Anu Kantola, Mikael Holmqvist, Laura Tarkiainen ja Henri Koskinen.

Apulaisprofessori Hanna Kuusela (hankejohtaja), Jyväskylän yliopisto
Professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto
Professori Mikael Holmqvist, Tukholman yliopisto
VTT Laura Tarkiainen, Tampereen yliopisto
VTT Henri Koskinen, Turun yliopisto

Takaisin