Video file

Ajankohtaista

 • 13.12.2021

  Digitaalisesta rajavalvonnasta uusiin varakkaisiin eliitteihin – yksitoista hanketta valittiin Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaan

  Yksitoista hanketta saa rahoituksen Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa – ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta -tutkimusohjelmasta. Rahoitettavat hankkeet käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita digitaalisesta terveydestä ja oikeustieteistä ilmasto- ja kulttuurintutkimukseen. Rahoitussumma on yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa.

  Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on seitsenvuotinen tutkimusohjelma, joka rahoittaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta Pohjoismaissa. Ohjelma suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä siihen, miten ne ymmärretään ja käsitellään pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Ohjelma sai kevään aikana 449 hakemusta, ja nyt 11 niistä on valittu rahoituksen saajiksi.

  Tutkimusohjelma painottaa monitieteisyyttä ja pohjoismaista rajat ylittävää yhteistyötä. Rahoitettaviksi valituissa hankkeissa on mukana tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, ja edustettuna on kolmisenkymmentä tutkimusalaa. Tom Moring, tutkimusohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, on erittäin tyytyväinen rahoitettaviin hankkeisiin.

  – Valitut hankkeet ovat monitieteellisiä ja ne yhdistävät yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä uudella tavalla. Niillä on myös selkeästi yhteiskunnallista merkitystä. Ne edustavat laajasti eri tutkimusaloja. Tutkijoiden kiinnostus ohjelmaan oli niin valtavaa ja hakemukset niin korkealuokkaisia, että rahoittajat päättivät nostaa alkuperäisiä rahoitussummiaan. Saimme lisäksi hakuprosessin loppusuoralla mukaan Familjen Kamprads stiftelsen uutena rahoittajana.

  Tom Moring. Kuva: Janne Rentola/SLS

  Tutkimusohjelmaa rahoittavat seuraavat suomalaiset säätiöt ja yhdistykset: Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, sekä ruotsalaiset säätiöt Riksbankens Jubileumsfond ja Familjen Kamprads stiftelse. Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -ohjelman tavoitteena on, korkeatasoisen tieteellisen panoksen lisäksi, että sen puitteissa harjoitettu tutkimus tuo mukanaan myös konkreettista yhteiskunnallista hyötyä.

 • 1.12.2021

  Familjen Kamprads stiftelse tulee mukaan rahoittamaan Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaa

  Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa – ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta -tutkimusohjelman kuudenneksi rahoittajaksi tulee Familjen Kamprads stiftelse Ruotsista. Ohjelma rahoittaa aikamme suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvää tutkimusta. Kaikki rahoittajat ovat päättäneet nostaa rahoitusosuuttaan niin, että kokonaissumma nousee noin 10,5 miljoonaan euroon.

  Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on 7-vuotinen tutkimusohjelma humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle alueilla, jotka aiheuttavat suuria sekä sosiaalisia että kulttuurisia haasteita. Ohjelmalla halutaan ennen kaikkea edistää valtioiden ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta, ja tavoitteena on, että tutkimustuloksista on yhteiskunnalle konkreettista hyötyä.    

  Tutkimusohjelmaa rahoittavat seuraavat suomalaiset säätiöt ja yhdistykset: Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, ruotsalainen säätiö Riksbankens Jubileumsfond ja nyt myöskin Familjen Kamprads stiftelse.

  – Olemme iloisia siitä, että saamme osallistua Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaan. Tuemme yhdessä tutkimusta, joka selvästi vaikuttaa yhteiskuntaan tiedolla ja on hyödyksi kansalaisille ja päättäjille, samalla kun vahvistamme pohjoismaisten rahoittajien välistä yhteistyötä, sanoo Lena Fritzén, Familjen Kamprads stiftelsen hallituksen toimeenpaneva jäsen.

  Lena Fritzén,Executive Board Member for The Kamprad Family Foundation
  Lena Fritzén, Familjen Kamprads stiftelsen hallituksen toimeenpaneva jäsen.

  Familjen Kamprads stiftelsen perusti vuonna 2011 Ingvar Kamprad perheineen tukeakseen ja palkitakseen koulutusta ja tieteellistä tutkimusta tavoilla, jotka edistävät yrittäjyyttä, ympäristöä, osaamista, terveyttä ja sosiaalista kehitystä. Säätiö painottaa erityisesti, että tutkimuksen ja koulutuksen tulosten tulee hyödyttää monia ihmisiä mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti.

  Toivotamme Familjen Kamprads stiftelsen ilolla ja ylpeydellä mukaan rahoittajaksi tutkimusohjelmaan, sanoo Christer Kuvaja, tutkimusohjelman koordinaattori ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin tutkimusjohtaja. Uusi rahoittaja sekä muiden rahoittajien halukkuus nostaa rahoitusmääriään osoittaa, että ohjelman puitteissa harjoittamamme tutkimus on korkealaatuista ja tarpeellista.

  Tutkimusohjelman oli alun perin tarkoitus rahoittaa 6–10 hanketta jopa miljoonalla eurolla hanketta kohden. Kevään ja kesän hakemusprosessin jälkeen rahoittajat totesivat, että saapuneiden 449 hakemuksen joukossa oli niin monta korkealuokkaista hanketta, että rahoitussummaa haluttiin korottaa. Rahoituksen kokonaissumma nousee nyt noin 10,5 miljoonaan euroon.

  Tutkimusohjelman rahoittamat hankkeet esitellään lähiaikoina.

 • 26.1.2021

  Suurella tutkimusinvestoinnilla vaikutetaan Pohjoismaiden tulevaisuuteen

  Viisi säätiötä ja yhdistystä Ruotsissa ja Suomessa käynnistää suuren, yhteisen tutkimusohjelman yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille. Tavoitteena on, että tutkimustulokset auttavat ratkaisemaan aikamme suuria yhteiskunnallisia haasteita Pohjoismaissa.

  Poliittinen kahtiajako ja siihen liittyvät sanalliset uhkaukset ja fyysiset hyökkäykset, maailmanlaajuinen pandemia, joka pakottaa maailman sopeutumaan uuteen todellisuuteen, jatkuvasti paheneva ilmastokriisi ja maailmanlaajuinen kaupungistuminen.

  Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on ymmärtää nykyistä levotonta maailmaa, jotta voimme vastata huomisen haasteisiin. Siksi viisi säätiötä ja yhdistystä Ruotsissa ja Suomessa käynnistää suuren tutkimusohjelman nimeltä Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa – ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta.

  Ohjelma on seitsemänvuotinen panostus humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen aloilla, joilla Pohjoismailla on suuria sosiaalisia ja kulttuurisia haasteita. Näitä ovat esimerkiksi muuttoliike, kaupunki- ja maaseutualueiden välinen polarisaatio, ilmastonmuutos, taloudellinen ja teknologinen kehitys sekä uudet viestintätavat.

  Tutkimus­apuraha jopa miljoona euroa

  Tutkimusohjelman toteuttavat yhteistyönä suomalaiset säätiöt ja yhdistykset Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä ruotsalainen säätiö Riksbankens Jubileumsfond. Rahoittajat haluavat yhdessä saada aikaan konkreettisen muutoksen yhteiskunnassa.

  – Useiden säätiöiden ja yhdistysten yhteisellä tutkimusohjelmalla voimme rahoittaa hyvin laadukkaita hankkeita, koska voimme myöntää tavallista suurempia apurahoja. Näin tutkijoiden on mahdollista työskennellä ohjelmassa neljän vuoden ajan, sanoo Svenska litteratursällskapet i Finlandin tutkimusjohtaja Christer Kuvaja.

  Ohjelmasta rahoitetaan viidestä kymmeneen tutkimushanketta vuoteen 2026 asti. Tutkimusapurahat ovat suuria, sillä yhteen hankkeeseen on mahdollista hakea jopa miljoonan euron rahoitusta. Tutkijoita kannustetaan tekemään yhteistyötä, jossa ylitetään sekä valtioiden että tieteenalojen rajat.

  Yhteiskunta­tieteilijöitä ja humanisteja tarvitaan ratkaisemaan yhteis­kunnallisia haasteita

  Ohjelman tavoitteena on, että tehdyistä tutkimuksista on konkreettista hyötyä yhteiskunnalle.

  – Yhteiskunnallisia haasteita tutkitaan paljon, mutta painopiste on usein lääketieteellisissä ja luonnontieteellisissä kysymyksissä. Ohjelman avulla saamme haasteisiin laajan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman henkilöiltä, jotka ymmärtävät nykyiseen tilanteeseen johdattaneet historialliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja poliittiset yhteydet. Tämä tieto muodostaa hyvän perustan niille, jotka tekevät päätöksiä yhteisestä tulevaisuudestamme, Kuvaja sanoo.

  Päätös ohjelmaan valittavista tutkimushankkeista tehdään vuoden lopussa. Hankkeet voivat alkaa vuonna 2022.