Video file

Blog

Read the latest blog posts from people working within the research programme.

  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Fin
  Yhdeksän ansioitunutta tutkijaa istuu parhaillaan eri puolilla Pohjoismaita käymässä läpi hakemuksia Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaan. Keitä he ovat, mistä he tulevat ja miksi heidät on valittu tehtävään?
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Swe
  Just nu sitter nio välrenommerade forskare runtom i Norden och går igenom ansökningar till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Vilka är de, varifrån kommer de och varför har just de utsetts till uppdraget?