Video file

Tietoa hakemuksesta

Hakuprosessin toinen vaihe päättyi 18.6.2021. Toisen vaiheen hakemukset on arvioitu asiantuntijapaneelissa ja ohjelman ohjausryhmä on esittänyt lopullisen ehdotuksen hankkeessa mukana oleville rahoittajille, jotka puolestaan marraskuussa 2021 päättävät, mille hankkeille myönnetään rahoitus.

Tutkimushankkeissa tulee käsitellä tulevaisuuden suuria yhteiskunnallisia haasteita ja tarkastella olosuhteita Pohjoismaissa – mieluiten niin, että tutkimuksessa on mukana vähintään kaksi Pohjoismaata. Tutkimuksella tulee olla merkitystä usealle Pohjoismaalle ja ainakin koskettaa olosuhteita Suomessa tai Ruotsissa. 

Hankehakemukset voivat keskittyä yhteen tieteenalaan, mutta hakijoita kannustetaan monialaisuuteen. Tutkimushankkeet voivat kestää enintään neljä vuotta. Yhdelle hankkeelle voi hakea rahoitusta enintään miljoona euroa. 

Hankkeen johtajan tulee edustaa humanistista tai yhteiskuntatieteellistä ainetta, ja hänen tulee olla työsuhteessa yliopistoon, korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen Suomessa tai Ruotsissa. Tätä ei edellytetä hankkeeseen osallistuvilta.

Hankkeen tutkijat voivat edustaa muita aloja kuin humanistisia tai yhteiskunnallisia tieteitä, mutta tutkimuskysymysten tulee olla yhteydessä näihin.

Hankkeen johtaja voi osallistua yhteen hakemukseen. Osallistujat voivat puolestaan olla mukana enintään kahdessa hankehakemuksessa.

Tohtorikoulutettaville, jotka eivät saa rahoitusta muualta, voidaan myöntää rahoitusta hankkeen ehtojen mukaisesti. Rahoitusta jo saavat tohtorikoulutettavat voivat olla osallisina hankkeissa.

Päätöksenteko

Haku ohjelmaan on tapahtunut kaksivaiheisesti. Ensimmäisen vaiheen 28 valittua hanketta kutsuttiin toimittamaan täydellinen hakemus vaiheessa 2.

Toisen vaiheen hakemukset on arvioitu asiantuntijapaneelissa ja ohjelman ohjausryhmä on esittänyt lopullisen ehdotuksen hankkeessa mukana oleville rahoittajille, jotka puolestaan marraskuussa 2021 päättävät, mille hankkeille myönnetään rahoitus. Hankkeet voivat käynnistyä 2022. 

Hakijoille ei anneta palautetta hakemuksista.

Lisätietoja:

CHRISTER KUVAJA
Tutkimusjohtaja
Svenska litteratursällskapet i Finland
+358 40 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

Takaisin