Categories
Kulttuurintutkimus
Maantiede
Kasvatustiede
Historia
Sosiologia

Maaseudun nuorten tulevaisuuden näkymät Pohjolassa: ylikansallinen laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa

Maailman korkean tulotason maiden joukossa Pohjoismaat näyttäytyvät suhteellisen maaseutumaisina, ja vaikka Pohjoismaat ovat rikkaita hyvinvointivaltioita, ovat alueelliset erot kasvaneet. Vuoden 2008 talouskriisi iski erityisen voimakkaasti harvaan asutuille seuduille, minkä seurauksena muun muassa kouluja lakkautettiin. Perinteisen maaseutuelinkeinojen olosuhteet ovat huonontuneet talouskriisien ja ilmastonmuutoksen takia ja väestörakenne on vinoutunut nuorten muuttaessa pois.

Nämä ongelmat pakottavat monet maaseudun nuoret tekemään isoja päätöksiä aiemmassa elämänvaiheessa kuin kaltaisensa urbaanit nuoret. Monien heistä täytyy esimerkiksi päättää muuttaa pois kotoa jo 15-vuotiaana, jotta he eivät joutuisi kulkemaan pitkiä matkoja opintojensa vuoksi.

On paljon sellaista, mitä me emme tiedä niiden nuorten arjesta, jotka jäävät asumaan maaseudulle. Sen lisäksi huomioidaan harvoin ne laajemmat historialliset, poliittiset ja kulttuuriset yhteydet, jotka liittyvät maaseudun muutoksiin. Näiden historiallisten suuntausten ja kulttuuristen näkökohtien ymmärtämiseksi on välttämätöntä ymmärtää, miksi jotkut viihtyvät maaseudulla, kun taas toiset tuntevat, että heitä työnnetään pois.

Hankkeen lähtökohtana on uniikki pitkittäistieto vuosina 1998–2005 syntyneistä 196 nuoresta ja nuoresta aikuisesta aina pohjoisesta Sápmista Tanskan eteläisimmille maatalousalueille. Aiemman vuodesta 2013 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kerätyn tiedon lisäksi hanke kerää myös uutta sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa.

Tutkimushanke pyrkii ymmärtämään maaseudun nuorten kokemuksia, heidän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tulevaisuuden toiveita. Hankkeessa tutkitaan myös Pohjoismaiden välisiä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Tarkoituksena on tunnistaa tiettyjä kysymyksiä, jotka koskevat maaseudun nuoria Pohjoismaissa ja tuottaa tietoa päättäjien käytettäväksi.

Hanke sivuaa historiaa, sosiologiaa, kasvatustieteitä, kulttuurintutkimusta ja maantiedettä. Hankkeen kotipaikka on Jyväskylän yliopisto. Hankkeelle on myönnetty 900 000 euroa.

Seuraa hanketta

Hankeryhmä

Project team
Kaisa Vehkalahti, Maria Rönnlund, Aina Tollefsen, Helena Ristaniemi, Päivi Armila, Lauri Julkunen ja Ingunn Marie Eriksen.

Dosentti Kaisa Vehkalahti (hankejohtaja), Jyväskylän yliopisto
Professori Maria Rönnlund, Uumajan yliopisto
Yliopistonlehtori Aina Tollefsen, Uumajan yliopisto
Tutkijaprofessori, FT Jeanette Østergaard, Rockwool Foundation, Tanska
Professori Ingunn Marie Eriksen, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Tutkija, MA Patrick Lie Andersen, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Yliopistonlehtori, dosentti Päivi Armila, Östra Finlands universitet
FT Lauri Julkunen, Jyväskylän yliopisto  
FT Helena Ristaniemi, Jyväskylän yliopisto

Takaisin