Categories
Kulturforskning
Geografi
Pedagogik
Historia
Sociologi

Framtidsutsikter för landsbygdens ungdomar i Norden: en övernationell kvalitativ, longitudinell undersökning i fyra nordiska länder

Bland höginkomstländerna i världen framstår de nordiska länderna som relativt rurala, och även om de nordiska länderna är rika välfärdsstater har de regionala skillnaderna ökat. Den ekonomiska krisen 2008 drabbade de glest befolkade regionerna särskilt hårt med bland annat skolnedläggningar som följd. Villkoren för de traditionella landsbygdsnäringarna har försämrats på grund av både ekonomiska kriser och klimatförändring och befolkningsstrukturen har blivit skev genom att unga flyttat bort.

De här problemen tvingar många ungdomar på landsbygden att fatta stora beslut tidigare i livet än deras urbana gelikar. Många av dem måste till exempel besluta att flytta hemifrån redan som 15-åringar för att inte behöva pendla långa sträckor till sina utbildningar.

Det finns mycket vi inte vet om vardagen för de ungdomar som bor kvar på landsbygden. Utöver det beaktas sällan de vidare historiska, politiska och kulturella sammanhangen kring förändringarna i de rurala regionerna. För att förstå de här historiska trenderna och kulturella aspekterna är det nödvändigt att förstå varför vissa trivs på landsbygden medan andra känner att de skuffas bort.

Projektet utgår från unika, longitudinella data om 196 ungdomar och unga vuxna födda 1998–2005 från Sápmi i norr till de sydligaste jordbruksregionerna i Danmark. Utöver tidigare data insamlade i Finland, Sverige, Norge och Danmark sedan 2013 kommer projektet också att samla in nya data, såväl kvalitativa som kvantitativa.     

Forskningsprojektet strävar efter att förstå den rurala ungdomens erfarenheter, deras känsla av samhörighet och förhoppningar inför framtiden. Projektet kommer också att studera likheter och olikheter mellan de nordiska länderna. Syftet är att identifiera specifika frågor som gäller landsbygdens ungdomar i Norden och att generera kunskap som kan användas av beslutsfattare.

Projektet berör historia, sociologi, pedagogik, kulturforskning och geografi, och det är förlagt till Jyväskylä universitet. Projektet har beviljats 900 000 euro.

Följ projektet

Projektgrupp

Project team
Kaisa Vehkalahti, Maria Rönnlund, Aina Tollefsen, Helena Ristaniemi, Päivi Armila, Lauri Julkunen och Ingunn Marie Eriksen.

Docent Kaisa Vehkalahti (projektledare), Jyväskylä universitet
Professor Maria Rönnlund, Umeå universitet
Universitetslektor Aina Tollefsen, Umeå universitet
Forskarprofessor, FD Jeanette Østergaard, Rockwool Foundation, Danmark
Professor Ingunn Marie Eriksen, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Forskare, MA Patrick Lie Andersen, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
Universitetslektor, docent Päivi Armila, Östra Finlands universitet
FD Lauri Julkunen, Jyväskylä universitet  
FD Helena Ristaniemi, Jyväskylä universitet

Tillbaka