Video file

Forskningsprojekten

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Fyra är placerade vid universitet i Finland och sju vid universitet eller självständiga forskningsinstitut i Sverige. Det totala finansieringsbeloppet är cirka 10,5 miljoner euro.