Categories
Ekologi
Samhällsvetenskaplig energiforskning
Historia
Statsvetenskap
Socialantropologi

När globala hållbarhetsplaner möter nordliga energiperiferier

Såväl globalt som nationellt finns det en strävan efter en omställning till förnybara energikällor. Ren energi ses som en förutsättning för att de globala hållbarhetsmålen ska uppnås. Därmed ökar trycket på utökad produktion av bio-, vatten-, vind-, och solenergi, något som i hög grad påverkar berörda samhällen och individer. Planerna för förnybara energiformer gör regioner utanför de ekonomiska centren till ”energiperiferier” som förväntas uppfylla centrens behov.

I fokus för projektet står de arktiska områdena, närmare bestämt norra Finland, norra Sverige och Grönland. Samtidigt som dessa områden påverkas avsevärt av klimatkrisen uppfattas de som en del av lösningen på krisen. Men forskning har visat att globala och internationella dagordningar för hållbarhet och satsningar på energiomställning har en bristande förståelse för den arktiska regionen och befolkningen i de här områdena.

Projektet har som syfte att utforska föreställningar om, genomförande av och motstånd mot omställning till förnybar energi i nordliga områden. Ett annat syfte är att visa hur ”visioner från periferin” omvänt kan påverka globala hållbarhetsagendor.

Projektet ger svar på vilka följder den globala energiomställningen har för hållbarhet i den arktiska regionen. Särskilt viktigt är det att lyfta fram de effekter energiutvecklingen har på glesbygdsbefolkningen och ursprungsfolken i de nordliga regionerna, eftersom de globala hållbarhetsagendorna beaktar deras förutsättningar på ett bristfälligt sätt.

I projektet deltar forskare inom idé- och teknologihistoria, miljöhistoria, socialantropologi, humanekologi, statsvetenskap, ekologi och samhällsvetenskaplig energiforskning. Projektet är knutet till Umeå universitet. Det har beviljats 950 000 euro.

Följ projektet

Projektgrupp

Erland Mårald, Camilla Sandström, Hanna Vikström, Ebba Lisberg Jensen, Hanna Lempinen, Therese Bjärstig och Janina Priebe.

Professor Erland Mårald (projektledare), Umeå universitet
Professor Camilla Sandström, Umeå universitet
FD Janina Priebe, Umeå universitet
Docent Therese Bjärstig, Umeå universitet
FD Tim Horstkotte, Umeå universitet
Docent Ebba Lisberg Jensen, Göteborgs universitet
FD Hanna Vikström, Luleå tekniska universitet
PhD Anne Mette Randrup Jørgensen, Danmarks Nationalmuseum
FD Hanna Lempinen, Lapin yliopisto (Lapplands universitet)

Tillbaka