MÄNNISKAN – KULTUREN – SAMHÄLLET

Vi vill veta varför

I det 21:a århundradet står vi inför en rad olika samhällsutmaningar i världen och i Norden. Utmaningar som bör lösas av dem som har insikter om de sociala, kulturella och politiska processer som har fört oss hit. De som förstår människan och hennes interaktion med omgivningen. De som kan förklara varför.

Vi vill ge samhällsvetare och humanister en framträdande position i samhällsdebatten. Med ett sjuårigt forskningsprogram lägger vi grunden till ett unikt samarbete med målet att tillföra ny kunskap till beslutsfattare. Vi tror att det är från samhällsvetenskap och humaniora som vi kan få de svar vi söker.

Om ansökningsprocessen

Ansökningarna från den andra fasen i ansökningsprocessen utvärderas för tillfället. De sökande får information om vilka projekt som finansieras i november 2021.

Blogg

  • Nina Edgren-Henrichson
  • 1.11.2021
  • Engelska
  Soon it will become clear which projects will be funded within the research programme, Future Challenges in the Nordics. Funding is proposed for eleven projects.
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 1.11.2021
  • Fin
  Pian selviää, mitkä hankkeet saavat rahoitusta Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmassa. Rahoitusta ehdotetaan yhdelletoista hankkeelle.
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 1.11.2021
  • Swe
  Snart blir det klart vilka projekt som får finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Elva projekt föreslås få finansiering.
  • Birgitta Forsström
  • 16.9.2021
  • Engelska
  Why does Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? "This research program nicely combines not only several countries but also has the ambition to connect researchers from the humanities and social sciences, said CEO Birgitta Forsström. "We believe this is a successful venture."
  • Marika Hedin
  • 26.8.2021
  • Engelska
  What made Riksbankens Jubileumsfond join the funding of Future Challenges in the Nordics? “I firmly believe that the only way to approach the great challenges of the future is collaborating between all science domains,” said CEO Marika Hedin.
  • Antti Arjava
  • 29.7.2021
  • Engelska
  Why does the Finnish Cultural Foundation want to finance Future Challenges in the Nordics? “We especially wish to encourage interaction between the humanities or social sciences and the natural or technical sciences,” said Secretary General Antti Arjava. “This is an opportunity to learn from each other on both sides.”