MÄNNISKAN – KULTUREN – SAMHÄLLET

Vi vill veta varför

I det 21:a århundradet står vi inför en rad olika samhällsutmaningar i världen och i Norden. Utmaningar som bör lösas av dem som har insikter om de sociala, kulturella och politiska processer som har fört oss hit. De som förstår människan och hennes interaktion med omgivningen. De som kan förklara varför.

Vi vill ge samhällsvetare och humanister en framträdande position i samhällsdebatten. Med ett sjuårigt forskningsprogram lägger vi grunden till ett unikt samarbete med målet att tillföra ny kunskap till beslutsfattare. Vi tror att det är från samhällsvetenskap och humaniora som vi kan få de svar vi söker.

Blogg

  • Lena Fritzén
  • 17.3.2022
  • Engelska
  Why does The Kamprad Family Foundation want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? “If research is to contribute to societal development, it must relate to what is being done, as well as what should and must be done,” said Executive Board Member Lena Fritzén.
  • Dag Wallgren
  • 27.1.2022
  • Engelska
  Why does the Society of Swedish Literature in Finland want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? “I want the collaboration and dialogue between decision-making and research to be expanded,” said CEO Dag Wallgren.
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 1.11.2021
  • Engelska
  Soon it will become clear which projects will be funded within the research programme, Future Challenges in the Nordics. Funding is proposed for eleven projects.
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 1.11.2021
  • Fin
  Pian selviää, mitkä hankkeet saavat rahoitusta Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmassa. Rahoitusta ehdotetaan yhdelletoista hankkeelle.
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 1.11.2021
  • Swe
  Snart blir det klart vilka projekt som får finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Elva projekt föreslås få finansiering.
  • Birgitta Forsström
  • 16.9.2021
  • Engelska
  Why does Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? “This research program nicely combines not only several countries but also has the ambition to connect researchers from the humanities and social sciences,” said CEO Birgitta Forsström. “We believe this is a successful venture.”