IHMINEN – KULTTUURI – YHTEISKUNTA

Haluamme tietää miksi

Pohjoismaat ja koko maailma kohtaavat tällä vuosisadalla useita yhteiskunnallisia haasteita. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan ihmisiä, joilla on näkemystä tilanteeseen johtaneista yhteiskunnallisista,  kulttuurisista ja poliittisista prosesseista. Tarvitsemme heitä, jotka ymmärtävät ihmistä ja vuorovaikutustamme ympäristön kanssa, ja osaavat vastata kysymykseen ”miksi?”.

Haluamme antaa humanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille näkyvän aseman yhteiskunnallisessa keskustelussa. Seitsemänvuotisen tutkimusohjelman myötä luomme perustan ainutlaatuiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on tarjota päätöksentekijöille uutta tietoa. Uskomme, että yhteiskunta- ja humanistiset tieteet tarjoavat meille kaipaamiamme vastauksia.

Blogi

  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • englanti
  Nine reputable researchers spread around the Nordic countries are currently reviewing the applications for the research programme, Future Challenges in the Nordics. Who are they, where do they come from and why have they been chosen for the assignment?
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Fin
  Yhdeksän ansioitunutta tutkijaa istuu parhaillaan eri puolilla Pohjoismaita käymässä läpi hakemuksia Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaan. Keitä he ovat, mistä he tulevat ja miksi heidät on valittu tehtävään?
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Swe
  Just nu sitter nio välrenommerade forskare runtom i Norden och går igenom ansökningar till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Vilka är de, varifrån kommer de och varför har just de utsetts till uppdraget?