MÄNNISKAN – KULTUREN – SAMHÄLLET

Vi vill veta varför

I det 21:a århundradet står vi inför en rad olika samhällsutmaningar i världen och i Norden. Utmaningar som bör lösas av dem som har insikter om de sociala, kulturella och politiska processer som har fört oss hit. De som förstår människan och hennes interaktion med omgivningen. De som kan förklara varför.

Vi vill ge samhällsvetare och humanister en framträdande position i samhällsdebatten. Med ett sjuårigt forskningsprogram lägger vi grunden till ett unikt samarbete med målet att tillföra ny kunskap till beslutsfattare. Vi tror att det är från samhällsvetenskap och humaniora som vi kan få de svar vi söker.

Blogg

  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Engelska
  Nine reputable researchers spread around the Nordic countries are currently reviewing the applications for the research programme, Future Challenges in the Nordics. Who are they, where do they come from and why have they been chosen for the assignment?
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Fin
  Yhdeksän ansioitunutta tutkijaa istuu parhaillaan eri puolilla Pohjoismaita käymässä läpi hakemuksia Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaan. Keitä he ovat, mistä he tulevat ja miksi heidät on valittu tehtävään?
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Swe
  Just nu sitter nio välrenommerade forskare runtom i Norden och går igenom ansökningar till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Vilka är de, varifrån kommer de och varför har just de utsetts till uppdraget?